خانه / پتروشيمي هزاره سوم / استقرار سیستم یکپارچه مدیریت (IMS)

استقرار سیستم یکپارچه مدیریت (IMS)

استقرار سیستم یکپارچه مدیریت مبتنی بر استانداردهای بین المللی مدیریت در شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم ، مراحل پایانی خود را طی میکند.

بدین منظور ، شرکت « بینابین سامان » بعنوان مشاور انتخاب گردیده است.

این استانداردها شامل : ISO TS 29001:2007,ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007 میباشد.

درباره‌ی مدیر