خانه / پتروشيمي هزاره سوم / شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم در Vendor List

شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم در Vendor List

شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم (TMPID) بعنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت بازرگانی پتروشیمی با موضوع فعالیت مدیریت طرح(MC) در Vendor List شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفت.

جناب آقای مهندس ساکی مدیریت محترم مهندسی شرکت مدیریت توسعه، طی حکمی شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم را بعنوان یکی از شرکتهای Vendor List شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام فرمودند.

درباره‌ی مدیر