خانه / پتروشيمي هزاره سوم

پتروشيمي هزاره سوم

دسامبر, 2019

 • 16 دسامبر

  تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

  صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم ( سهامی خاص ) با حضور کلیه سهامداران طبق لیست پیوست ، اعضاء هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی شراکت ( حسابرس و بازرس قانونی شرکت ) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ در محل ساختمان شرکت بازرگانی …

ژانویه, 2019

دسامبر, 2018

 • 30 دسامبر

  تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

  صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم ( سهامی خاص ) با حضور کلیه سهامداران طبق لیست پیوست ، اعضاء هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی شراکت ( حسابرس و بازرس قانونی شرکت ) در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ در محل ساختمان شرکت بازرگانی …

اکتبر, 2018

 • 31 اکتبر

  انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره

  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ اعضای حقوقی هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : شرکت بازرگانی پتروشیمی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی (اسپک) شرکت آپادانا پترو بازرگان

آگوست, 2018

 • 1 آگوست

  تغییر آدرس دفتر مرکزی

  به استحضار میرساند دفتر مرکزی این شرکت از ماه جاری به آدرس جدید در ساختمان مرکزی شرکت بازرگانی پتروشیمی انتقال می یابد . آدرس جدید : خیابان ولیعصر ، بالاتر از میدان ونک ، نبش خیابان والی نژاد ، شماره ۲۴۹۹ ، ساختمان شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) . شماره تلفن …

ژانویه, 2018

 • 8 ژانویه

  تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱

  تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهای به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ شرکت هزاره سوم به دنبال آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ، صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم ( سهامی خاص ) با حضور اکثریت سهامداران طبق لیست پیوست ، اعضاء هیئت مدیره و نماینده موسسه حسابرسی …

اکتبر, 2016

دسامبر, 2015

اکتبر, 2014

فوریه, 2014

 • 3 فوریه

  استقرار سیستم یکپارچه مدیریت (IMS)

  استقرار سیستم یکپارچه مدیریت مبتنی بر استانداردهای بین المللی مدیریت در شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم ، مراحل پایانی خود را طی میکند. بدین منظور ، شرکت « بینابین سامان » بعنوان مشاور انتخاب گردیده است. این استانداردها شامل : ISO TS 29001:2007,ISO 14001:2004,OHSAS 18001:2007 میباشد.